Tietosuoja- ja evästeseloste

Evästeet

Sivusto ei käytä seuranta tai markkinointievästeitä.

Rekisteri

Matilda Tennis ry henkilötietolain (GDBR 2016/679) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Matilda Tennis ry

Nina Kaverinen
nina.kaverinen@matildatennis.fi

Rekisterin nimi

Matilda Tennis ry:n jäsenrekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyperusteena on henkilön jäsenyys seurassa. Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen ylläpito
 • seuran toimintaan osallistuminen (esim. valmennus, kilpailut ja tapahtumat)
 • kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta (esim. ilmoittautumiset, tulokset, seurasiirrot)
 • sähköinen ja muu jäsenviestintä
 • seuran toiminnan analysointi ja tilastointi
 • seuran toiminnan kehittäminen ja laadun valvonta

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • nimi, sukupuoli, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • alaikäisiltä huoltajan tiedot (nimi ja yhteystiedot)
 • luvat ja suostumukset (esim. uutiskirje, kuvauslupa)
 • jäsenyyssuhdetta koskevat tiedot (esim. jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä, jäsenyyden tyyppi)
 • kilpailutoimintaan liittyvät tiedot (esim. ilmoittautumiset, tulokset, seurasiirrot)
 • seuran toimintaan liittyvät tiedot (esim. osallistumiset valmennukseen, kilpailuihin ja tapahtumiin)
 • muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot (esim. kuvat)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereissä olevat tiedot kerätään seuraavista lähteistä:

 • henkilöltä itseltään ilmoittautumislomakkeella, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla
 • henkilön huoltajalta
 • henkilön käyttämien seuran tarjoamien palveluiden perusteella

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Seuralla on kuitenkin oikeus luovuttaa pelaajan tiedot Tennisliitolle, mikäli pelaaja osallistuu Tennisliiton alaiseen kilpailutoimintaan. Pelaajalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen, mutta tämä voi johtaa kilpailemisen estymiseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme jäsentemme tietoja niin kauan, kun heillä on voimassa oleva jäsenyys seuraan. Poistamme kohtuullisen ajan kuluessa niiden henkilöiden tiedot, joiden jäsenyys seurassa on päättynyt, ellei tietojen säilyttämiselle ole muuta laillista perustetta.

Edellä mainituista määräajoista poiketaan, jos tietojen säilyttämiselle on jokin lakisääteinen velvollisuus (esim. työlainsäädäntöön, kirjanpitolakiin tai verotukseen liittyvä määräaika) tai siihen on erikseen kysytty suostumus.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa, asianmukaisesti suojatussa järjestelmässä. Tietoihin pääsee käsiksi vain seuran avainhenkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin:

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Yhteydenotot info@matildatennis.fi

Oikeus vaatia tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei käsittelyyn ole laillista perustetta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus tietojen siirtämiseen:

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä:

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen oikeus vastustaa tietojen käsittelyä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Yhteydenotot:
info@matildatennis.fi

  Jäsenlomake

  Täytä ja lähetä jäsenlomake niin saat lisätietoja ja laskun sähköpostiisi.